Ons resultaat

Persoonsgegevens gaan de hele wereld over en komen terecht op plekken waar betrokkenen er nog maar nauwelijks controle over hebben. Waar ze worden ingezien en gemuteerd, gekopieerd en verhandeld, deel uitmaken van geavanceerde bedrijfsmodellen en soms in handen vallen van hackers met twijfelachtige maar evengoed renderende businesscases.

Het beschermen van privacy en persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, het borgen van vrij verkeer en het voldoen aan wet- en regelgeving vragen om het verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Wij zijn PrivacyAnders en zowel zeer gemotiveerd als uitstekend toegerust om daar bij onze opdrachtgevers voor zorg te dragen. Daarvoor komen wij ons bed uit en dat is het belangrijke resultaat van ons werk.


Ons kompas

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet bedoeld als disproportionele last bij het doen van ons dagelijkse werk en PrivacyAnders draagt dit ook nooit uit. We inventariseren steeds of privacymaatregelen noodzakelijk zijn en passende oplossingen vormen voor relevante problemen.

PrivacyAnders beschikt over vermogen tot luisteren en meedenken, over autoriteit op basis van werkervaring, over autonomie, organisatiebewustzijn en communicatievaardigheid. Ook begrijpen we bedrijfsprocessen, de werkvloer, het proces en de ICT. Daarbij verstaan we de kunst van het relativeren en beschikken we over een forse dosis gezond verstand.


Waarom zijn we goed?

Waarom zijn we hier goed in? Allereerst hebben we veel ervaring en een hoop geleerd in de jaren dat we dit werk al doen. Het echt ons vak, we vinden het leuk en staan voor de kwaliteit van ons werk. We weten hoe privacy werkt.

Waarom anders?

Wij geloven niet in het schermen met de verplichtingen van wetten en regels, ook niet in het dreigen met de kans op hoge boetes en imagoschade, evenmin in het roepen dat het niet leuk is maar nu eenmaal moet. Het is onze ervaring dat dit niet leidt tot het vanzelfsprekend en duurzaam verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Wij geloven wel in het goed informeren, motiveren en enthousiasmeren en langs die weg meenemen van medewerkers van onze opdrachtgevers naar privacy-kennis en -bewustzijn en de inbedding van werkwijzen die de privacy van betrokkenen optimaal beschermen. Wij geloven dat dit de enige weg is en onze ervaring is dat het ook zo werkt. Daarin zijn wij anders.Werkwijze

Elke actie van PrivacyAnders begint met een gesprek en een kort onderzoek. Naar de organisatie en privacyacties die al ondernomen zijn. Zo stellen we samen vast wat er moet gebeuren en hoe we het gaan aanpakken. PrivacyAnders maakt privacycompliancy concreet door te werken met een helder en overzichtelijk toetsingskader met privacydoelen.

Wij waken voor een eenzijdige benadering van privacyvragen. En zorgen voor evenwichtige aandacht voor informatiebeveiliging en ICT, privacybewustzijn onder medewerkers en het implementeren van de AVG naar de letter van de verordening.

PrivacyAnders overbrugt de afstand tussen het droge, talige recht en de levende praktijk van de organisatie, van het goed bedienen van klanten, van het waarborgen van continuïteit, van het behalen van financiële en maatschappelijke doelstellingen.


Onze opdrachtgevers

Ministerie van Finaciën, Directoraat-generaal Toeslagen

NOC*NSF, Arnhem

MATT, Zaltbommel
Platform31, Den Haag
Nieuwe Veste, Breda
Huis73, Den Bosch
CultuurSpoor Best

Biblioplus, Boxmeer
Bibliotheek Dommeldal, Geldrop
Bibliotheek Eindhoven
Bibliotheek Helmond-Peel
Bibliotheek De Kempen, Eersel
Bibliotheek De Lage Beemden, Boekel
Bibliotheek West-Brabant
Bibliotheek Heusden
Bibliotheek NOBB, Oss
Bibliotheek Theek5, Oosterhout
Bibliotheek Veldhoven