DPIA

Assistentie nodig bij het uitvoeren een DPIA - data protection impact assessment? We hanteren een eigen en bewezen format dat daadwerkelijk inzicht geeft in de privacy-risico's verbonden aan nieuwe of aangepaste verwerkingen van persoonsgegevens. Laat het weten, we staan je bij.


Privacyverklaring

Betrokkenen moeten verplicht geïnformeerd worden over de persoonsgegevens die een organisatie van ze verwerkt. Een privacyverklaring is daarvoor de aangewezen vorm. Zoek je hulp bij het opstellen van een complete en leesbare privacyverklaring? Neem contact op.


Datalek

Heb je te maken met een datalek en vragen over de noodzaak om dit te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of betrokkenen? Als het datalek meldplichtig is dien je dit zo vlug mogelijk en uiterlijk binnen 72 uur na het bekend worden ervan bij de AP te melden. Bel met 06-22117967.


Crisisgame

Bij het met medewerkers spelen van de Crisisgame simuleert PrivacyAnders een hack met ‘malicieuze’ intenties. De game bereid voor op het omgaan met een crisis als gevolg van cybercriminaliteit. Door deelnemers steevast als positief en leerzaam beoordeeld.


Doorgiften naar derde landen

Een vraag over de verwerking, en daar valt ook opslag onder, van persoonsgegevens in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)? Laten het weten, we beantwoorden je vraag het of zoeken het voor je uit.


Klantcontact en privacygevoelige zaken

Klantcontact waarbij privacygevoelige zaken aan de orde komen? Dan is het zaak dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over hoe vergaand medewerkers klanten assisteren. Ook dat medewerkers daarin één lijn trekken. Wij denken graag met je mee.


Privacy-onderhoud

Als privacy-specialist weten we wat voor de organisatie nodig is om AVG-compliant te worden en te blijven. Om zo te voldoen aan de verantwoordingsplicht die onderdeel is van de AVG en aan de maatschappelijke noodzaak om verantwoord om te gaan met de persoonsgegevens van klanten, medewerkers en anderen.
 

Foto- en filmopnamen

Foto- en filmopnamen waarop personen herkenbaar of herleidbaar herkenbaar zijn afgebeeld moeten doorgaans gezien worden als persoonsgegevens. Ben je op zoek naar de gouden regels waaraan je je bij het publiceren van foto- en filmopnamen maar beter kunt houden? Of naar een vrijwaringsovereenkomst portretrecht? Neem dan even contact op.


Verwerkersovereenkomst

Een onduidelijke juridische passage, een eenzijdig afgedichte aansprakelijkheid of een andere vraag over de inhoud van een verwerkersovereenkomst die je moet afsluiten? Bel.


Verwerkingsregister

Op zoek naar een passend sjabloon voor een verwerkingsregister, of naar een verantwoorde herleiding van de bedrijfsprocessen naar verwerkingen in het verwerkingsregister? Bel even.