Privacy-informatie en -training

PrivacyAnders is bedreven in het organiseren en leiden van AVG informatie- en opleidingsbijeenkomsten over de volgende onderwerpen.

 

Een datalek, het goed afhandelen van de risicobeoordeling, het (eventueel) informeren AP en betrokkenen, hoe ga je om met een hack met 'malicieuze' intenties waarbij een vorm van losgeld wordt gevraagd.

 

Wat is een DPIA, waar draait het om bij een DPIA, hoe bereid je een DPIA voor en hoe voer je deze vervolgens uit, wat zijn vervolgstappen?

 

AVG-inleidend / algemeen, wat beoogd de AVG, wat houdt de AVG-verantwoordingsplicht in, welke zijn de mogelijke rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens, welke zijn de belangrijke beginselen in geval van verwerking.

 

Herkennen datalekken medewerkers, het belang van de organisatiebrede competentie om datalekken te herkennen en het besef van urgentie ze direct te melden bij de juiste persoon of het juiste team.

 

Verzoeken rechten van betrokkenen, hoe ze af te handelen, binnen welke termijn, wat maakt onderdeel uit van een inzageverzoek en wat niet.

 

Klantcontact waarbij privacygevoelige zaken aan de orde komen, hoe vergaand help je een klant met een vergaande hulpvraag waarbij ook privacygevoelige zaken gecommuniceerd of op het scherm komen.

 

Het maken en publiceren foto- en video-opnamen, wat komt erbij kijken, hoe ga je ermee om, welke keuze kun je daar als organisatie in maken.

 

In-company training

PrivacyAnders is ervaren in het verzorgen van in-company trainingen voor zowel kleinere als grotere groepen over AVG, de verantwoorde omgang met persoonsgegevens en al aanverwante thema's (zie de linker kolom). Zowel op locatie als online.